Data

Vilkår & persondata

Generelt

Når du bruger Hvil®, eller besøger hvil.dk, anvender vi "tracking cookies" til at forstå, hvordan appen anvendes fx hvilke sider der vises, hvor længe og hvilke devices vores brugere anvender. Med vores tracking cookies, indsamler vi ikke data om, hvordan du sover, eller hvem du er.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering

I Hvil® appen

I takt med at du downloader Hvil®-appen og opretter en profil, samt benytter appen til at registrere dine oplysninger, behandler vi dine personoplysninger, og vi vil derfor gerne give dig følgende information om behandlingen.

Den dataansvarlige er Enversion A/S, CVR nummer: 32557821, Fiskerivej 12, 1. sal, 8000 Aarhus C, og du er altid velkommen til at kontakte Enversions databeskyttelsesrådgiver på dpo@enversion.dk, hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De personoplysninger, som behandles om dig, modtages direkte fra dig, når du opretter en bruger eller benytter Hvil®-appen. Vi modtager desuden kontakt oplysninger om dig fra eventuelle partnere med henblik på entydigt at identificere dig, hvis du indvilger i at dele dine data med andre parter.

Hvad bruges dine personoplysninger til?

Dine personoplysninger bruges til at oprette din profil i Hvil®-appen samt indsamle dine oplysninger med henblik på at kunne give dig hjælp til at afhjælpe dine søvnproblemer.

Hvis du giver dit udtrykkelige samtykke til det, vil dine oplysninger desuden blive brugt til forskning i søvnløshed samt eventuel behandling hos eksterne parter.  

Hvilke typer personoplysninger behandles?

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig som fx dit navn, dine kontakt oplysninger, din alder, dit køn og oplysninger om din dagligdag og vaner, og vi behandler følsomme personoplysninger om dig for så vidt angår oplysninger om eventuelle diagnoser og andre helbredsmæssige oplysninger, som du giver i forbindelse med, at du benytter Hvil®-appen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere, som hjælper med at hoste vores data. Desuden videregiver vi, med dit samtykke, dine data til partnere, der bedriver forskning inden for søvnløshed og til parter, der kan hjælpe med at behandle dig.   

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Der kan forekomme overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande. Data opbevares altid inden for EU/EEA, men i forbindelse med eksempelvis support kan der forekomme en se-adgang fra usikre tredjelande - typisk USA. Ved overførsler til tredjelande benyttes standardkontraktbestemmelser som overførselsgrundlag.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, at du benytter Hvil®-appen. Hvis du stopper med at benytte appen, kontakter vi dig efter 6 måneder, og hvis du fortsat ikke er aktiv i appen, sletter vi dine data inden for yderligere 4 uger. Hvis du selv nedlægger din profil eller tilbagetrækker dit samtykke til, at vi må behandle dine persondata, sletter vi dine data inden for 4 uger.

Dine rettigheder, når vi håndterer oplysninger om dig

Du har en række rettigheder i forhold til vores håndtering af oplysninger om dig. Det kan f.eks. være:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  • Ret til berigtigelse (rettelse)

  • Ret til sletning

  • Ret til begrænsning af behandling

  • Ret til indsigelse

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningen (artikel 6, stk. 1, litra a - samtykke).

Retsgrundlaget for behandling af følsomme personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningen (artikel 9, stk. 2, litra a - samtykke).

Retsgrundlaget for vores videregivelse af dine personoplysninger til forskningsinstitutioner eller andre lægelige parter findes i databeskyttelsesforordningen (artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a – samtykke).

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Enversion på dpo@enversion.dk, hvorefter vi straks vil ophøre behandlingen samt stoppe med at videregive dine oplysninger.

Behandlingen af dine personoplysninger efter videregivelse findes i databeskyttelsesforordningen (artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelsesloven § 10 for så vidt angår forskning og databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og d samt artikel 9, stk. 2, litra h for så vidt angår lægelige parter. Enversion A/S er ikke dataansvarlig for denne behandling.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk.