CBT

Kognitiv adfærdsterapi mod søvnløshed

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

CBTi står for "Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia", som på dansk kaldes kognitiv adfærdsterapi for søvnløshed.

CBTi er en effektiv behandling, der kan afhjælpe søvnløshed - og fastholde effekten.

Formålet med kognitiv adfærdsterapi er bl.a. at reducere tankemylder og bekymringer om søvn, der kan have en stor betydning i fastholdelsen af dårlige søvnmønster.

CBTi omfatter øvelser indenfor temaer som søvnrestriktion, søvnhygiejne, stimulus-kontrol, deaktivering og kognitiv adfærdsterapi. Disse øvelser er effektive til at ændre søvnvaner, tanker og forestillinger om søvn.

Hvorfor CBT?

CBT er et effektivt veldokumenteret ikke-medicinsk alternativ til at afhjælpe søvnløshed. Det anbefales som førstevalg til behandling af søvnløshed af relevante sundhedsmyndigheder og organisationer i EU og USA.

Udfordringen består i at imødekomme det omfattende behov blandt befolkningen pga. omkostninger og mangel på trænede terapeuter og psykologer.

Digital leveret CBT

Digitalt leveret CBT (dCBT) har i en række internationale, og i en dansk undersøgelse, vist sig at være en effektiv løsning på denne udfordring.

Søvnløshed er et udbredt, men underdiagnosticeret og underbehandlet, problem med betydelige trivselsmæssige og helbredsrelaterede for de påvirkede individer. Samtidigt medfører søvnløshed store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Hvil® er en omkostningseffektivt, fuldautomatiseret løsning til at hjælpe personer, som lider af søvnløshed.

Hvil® er skalerbar og kan således nå ud til mange mennesker, som er påvirket af søvnløshed - på én gang.

Litteratur

Svendsen, K. & Alving, J. (2020). Søvnløshed.

Bivirkninger ved CBTi

Hvil® er baseret på elementer fra kognitiv adfærdsterapi for søvnløshed (CBTi). Der er generelt rapporteret få bivirkninger i forbindelse med CBTi.

Søvnrestriktion er den komponent, hvor bivirkninger er mest undersøgt. I søvnrestriktion får du tildelt et søvnvindue, som typisk betyder at du skal begrænse din søvn i en periode. Bivirkningerne som man kan opleve i forbindelse med søvnrestriktion, er bl.a.:

- Midlertidlig forøgelse af søvnighed og træthed

- Nedsat årvågenhed og reaktionshastighed

- Nedsat motivation/energi 

- Hovedpine

Bivirkningerne aftager typisk i takt med, at søvnen forbedres.

Søvnrestriktion vil typisk ikke blive anbefalet, hvis bivirkningerne vurderes at kunne være til fare for sikkerheden (fx træthed/nedsat årvågenhed hos langtidschauffører, hjernekirurger mm.).

Lignende bivirkninger som midlertidig forøgelse af søvnighed, træthed og nedsat årvågenhed kan også forekomme i forbindelse med stimulus-kontrol.

Generelt anses fordelene ved CBTi at opveje bivirkningerne. CBTi har bl.a. vist sig at være associeret med bedre humør, velvære, livskvalitet og sociale- og arbejdsmæssige funktion samt nedsat i mentale helbredssymptomer.