CBT

Kognitiv adfærdsterapi mod søvnløshed

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

CBT står for "Cognitive Behavioral Therapy", som på dansk kaldes kognitiv adfærdsterapi for søvnløshed. CBT er en effektiv behandling, der kan afhjælpe søvnløshed - og fastholde effekten.

Formålet med kognitiv adfærdsterapi er bl.a. at reducere tankemylder og bekymringer om søvn, der kan have en stor betydning i fastholdelsen af dårlige søvnmønster.

CBT omfatter øvelser indenfor temaer som søvnrestriktion, søvnhygiejne, stimulus-kontrol, deaktivering og kognitiv adfærdsterapi. Disse øvelser er effektive til at ændre søvnvaner, tanker og forestillinger om søvn.

Hvorfor CBT?

CBT er et effektivt veldokumenteret ikke-medicinsk alternativ til at afhjælpe søvnløshed. Det anbefales som førstevalg til behandling af søvnløshed af relevante sundhedsmyndigheder og organisationer i EU og USA.

Udfordringen består i at imødekomme det omfattende behov blandt befolkningen pga. omkostninger og mangel på trænede terapeuter og psykologer.

Digital leveret CBT

Digitalt leveret CBT (dCBT) har i en række internationale, og i en dansk undersøgelse, vist sig at være en effektiv løsning på denne udfordring.

Søvnløshed er et udbredt, men underdiagnosticeret og underbehandlet, problem med betydelige trivselsmæssige og helbredsrelaterede for de påvirkede individer. Samtidigt medfører søvnløshed store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Hvil® er en omkostningseffektivt, fuldautomatiseret løsning til at hjælpe personer, som lider af søvnløshed.

Hvil® er skalerbar og kan således nå ud til mange mennesker, som er påvirket af søvnløshed - på én gang.

Litteratur

Svendsen, K. & Alving, J. (2020). Søvnløshed.

Hvil leveres af Enversion A/S, ISO 27201- og GDPR-certificeret